Halifax - Hand Controlled Go-Kart --- SCOTIA SPEEDWORLD  150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

Halifax - Hand Controlled Go-Kart --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Adam&Darius.jpg

Halifax August 25 at 8:30am / 25 août à 8h30 --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Adam&Darius.jpg
sold out

Halifax August 25 at noon / 25 août à midi --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Halifax August 26 at 8:30am / 26 août à 8h30  --- SCOTIA SPEEDWORLD  150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

Halifax August 26 at 8:30am / 26 août à 8h30 --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Halifax August 26 at noon / 26 août à midi  --- SCOTIA SPEEDWORLD  150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

Halifax August 26 at noon / 26 août à midi --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Halifax August 27 at 8:30am / 27 août à 8h30  --- SCOTIA SPEEDWORLD  150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

Halifax August 27 at 8:30am / 27 août à 8h30 --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00
Halifax August 27 at noon / 27 août à midi  --- SCOTIA SPEEDWORLD  150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

Halifax August 27 at noon / 27 août à midi --- SCOTIA SPEEDWORLD 150 Sky Blvd, Goffs, N.S.

79.00